ZROZUMIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW

Zrozumienie dla dwu głównych czynników narodo- twórczych pozwala nam zrozumieć osłabienie wpływu państwa na zmiany narodowościowe. Dopóki idea solidarności politycznej, opartej na solidarności kultural­nej* była stosunkowo słabsza, procesy asymilacji  j czyli zanikania wspólnot kulturalnych pewnych okreś­lonych grup, a co za tym idzie i powstawania nowych odbywały się prawie niepostrzeżenie, nie wywoły­wały żadnych protestów, lub w każdym razie bardzo mało. Zbliżeniu kulturalnemu dwu narodów nie sta­wały z konieczności w poprzek tradycje walk politycz­nych, powodowanych właśnie przez usiłowanie wzmo­żenia tego zbliżenia. Tak było na przykład z narodem polskim i litewskim: naród polski narzucał litewskie­mu swą kulturę, naród litewski odczuwał przykro pod­porządkowanie polityczne państwu polskiemu, które udało mu się usunąć, nie odczuwał w żadnym stopniu żalu z powodu zatraty własnej istoty kulturalnej.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona