ZNACZENIE SKŁADU NARODOWOŚCIOWEGO

Zwykle raczej popełnia się błąd odwrotny — nie do­ceniając poczucia prawnego opinii międzynarodowej. Doszliśmy więc do punktu, w którym zasadniczą kwe­stią jest dla nas problem, w jakiej mierze przymuso­wa zmiana odsetka narodowościowego danej prowin­cji wpływa na nastawienie opinii międzynarodowej do państwa i jego postulatów terytorialnych, a dalej — w jakiej mierze wpływa ona na inne czynniki siły pań­stwa. Znaczenie składu narodowościowego prowincji dla państwa zależy ściśle od natężenia siły „idei narodowo­ściowej” we współczesnej Europie. Idee międzynaro­dowe przez swój wpływ na postępowanie państw są niewątpliwie potęgami o znaczeniu praktycznym nie­kiedy nawet większym niż najsilniejsze mocarstwa.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona