ZBLIŻENIE KULTURALNE

Zbli­żenie kulturalne mogło więc iść w parze ze zbliżeniem wzajemnych tradycji polityczno-historycznych. Oba czynniki potrzebne do wytworzenia wspólnej świado­mości narodowej — wspólnota kulturalna i łączne tra­dycje polityczne — szły więc ze sobą w parze.Gdy jednak początek wieku XIX przyniósł ogromny wzrost idei nacjonalistycznych i gdy pokazało się, że poprzednie wieki nie doprowadziły jeszcze do zupełne­go zlania się narodu polskiego i litewskiego, proces zjednoczeniowy uległ nagłemu zahamowaniu, Litwini zrozumieli, że ich związek z Polską prowadził ich do narodowego samobójstwa, wprost do utraty bytu od­rębnego — a więc największej klęski, którą naród w ogóle może ponieść. Tradycje wspólnych zwycięstw i klęsk, które Polakom wydają się węzłem między obu narodami, poczęły nagle dla Litwinów przybierać kształty odpychające.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona