ZAHAMOWANIE RUCHÓW ASYMILACYJNYCH

Nie prze­sądzając więc pytania, czy wprowadzenie państwa to­talnego nie zwiększy możliwości państwa w zakresie oddziaływania na zagadnienia narodowościowe — za­sadniczy powód różnicy między wiekiem XIX a okre­sami wcześniejszymi upatrujemy gdzie indziej — w ewolucji idei i ich wzajemnej siły.Zauważyliśmy już, iż jedną z niewątpliwych przy­czyn zahamowania ruchów asymilacyjnych, tak czę­stych w starożytności, jest wzrost natężenia poglądu ze ludzie tego samego języka i kultury narodowej po­winni dązyc do możliwie największej potęgi właśnie tej grupy złączonej wspólną kulturą. Opinię, że ludzie o    tej samej kulturze narodowej powinni dążyć do mak­symalnej potęgi politycznej, nazywamy potocznie na­cjonalizmem.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona