WYJAŚNIENIE EMPIRYCZNYCH FAKTÓW

Jest to może nielogiczne, że narody buntują się dziś najsil­niej przeciw tym wysiłkom, które właściwie nie są w stanie zmienić ich losu; jednak może właśnie w tym buncie leży tajemnica przyczyn niepowodzenia asymi­lacji. W wyżej wymienionej zasadzie mieści się w każ­dym razie jej potępienie. Próby asymilacyjne — bez wpływu na istotne procesy dziejowe — wywołują nie­słychanie silną reakcję nienawiści mniejszości w sto­sunku do państwa.Obecnie pozostaje nam zastanowienie się nad wy­jaśnieniem empirycznych faktów dotąd zanotowanych. Przede wszystkim nasuwa się związek między postę­pami liberalizmu politycznego, zaszłymi w ciągu XIX wieku, a zahamowaniem wpływu państwa na zmiany narodowościowe. W przeciwieństwie do stosunkowo ła­godnych metod XIX wieku dawniejsze okresy osiąga­łyby w tej dziedzinie o wiele skuteczniejsze rezultaty.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona