WŁADZA PAŃSTWOWA

Tak na przykład wła­dza państwowa niemiecka z podziwu godną wytrwałoscią dążyła do stworzenia specjalnej narodowości ka­szubskiej, opartej na tradycji książąt pomorskich oraz na języku kaszubskim. Mimo jednak dużej metodycznosci i wysiłku, akcja ta nie została uwieńczona powo­dzeniem i to pomimo prądów w tym kierunku, ist­niejących wśród samych Kaszubów. Prądy te zostały pokonane wbrew państwu i Kaszubi ostatecznie stali się Polakami. Jeden z nielicznych szczepów o własnym języku, który w ciągu ostatniego wieku zlał się z in­nym narodem, uczynił to właśnie wbrew woli państwa. Bardzo podobny wynik miały mniej me­todycznie przeprowadzone wysiłki w kierunku utwo­rzenia narodowości morawiańskiej czy alzackiej Mó­wiło się dawniej często, że przyczyną odrodzenia naro­du ukraińskiego w Galicji była polityka hr. Stadiona- dzis mało kto bierze te bajeczki na serio.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona