W UCHWALE BUDŻETOWEJ JST

W uchwale budżetowej JST, której za­sadniczą część stanowi budżet JST, muszą się znaleźć — podobnie jak w ustawie budżetowej — plany finansowe innych instytucji (jednostek) sa­morządowych dysponujących środkami publicznymi. Poza zasięgiem uchwały budżetowej JST pozostają jednak dochody własne i wydatki wielu ważnych instytucji samorządowych, takich jak samorządowe instytucje kul­tury czy jednostki organizacyjne świadczące usługi na rzecz mieszkańców w ramach tzw. gospodarki komunalnej.Podstawowe regulacje dotyczące budżetu JST zawarte są w ustawie o fi­nansach publicznych. W ustawie określono zarys procedury budżetowej, a więc:tryb opracowywania projektu budżetu i uchwalania budżetu,wymagania co do zakresu i szczegółowości budżetu, a także mate­riałów, które muszą być dostarczone organowi stanowiącemu JST razem z projektem uchwały budżetowejpodstawowe zasady wykonywania budżetu,procedurę rozliczenia wykonania budżetu (zamknięcia rachunków budżetowych).

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona