TWÓRCA NACJONALIZMU PAŃSTWOWEGO

Nie żadna „wdzięczność” mniej­szości w stosunku do państwa, które jej daje swobody kulturalne, ale prosty interes narodowy każe pożądać pozostawania w granicach takiego państwa. Za czasów Popławskiego dążenie do pozyskania mniejszości dla nie istniejącego państwa polskiego nie mogło tak silnie występować jak dziś. W każdym razie zdaje się pewne, że gdyby Popław­ski pisywał dziś, byłby zwolennikiem poglądów głoszo­nych przez naszych przyjaciół i przez nas.Bobrzyński napisał, że w ciągu całego okresu nie­woli krzyżują się nieustannie dwie drogi do wskrze­szenia państwa. Droga powstań i droga pracy orga­nicznej. Pojęcie politycznego względnie organicznego dążenia do odzyskania państwa należy jednak rozróż­nić zależnie od tego, czy odnosi się do mocarstw za­borczych, czy też do narodów bezpaństwowych, sąsia­dujących z Polską. Dziwnym bowiem trafem stron­nictwo, które w stosunku do państw zaborczych głosiło program pracy organicznej — a więc konserwatyści krakowscy — w sprawach narodowościowych głosiło politykę, której celem był sojusz z narodami ujarz­mionymi w celu odzyskania niepodległości.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona