TROCHĘ PRAWDY I FAŁSZU

W obu poglądach mieści się nieco prawdy i nieco fał­szu. Nie ulega wątpliwości, iż powstanie własnego pań­stwa niepodległego zwiększa nadzieje mniejszości na zjednoczenie: to była przyczyna, dla której Aleksander I krzywym okiem spoglądał na powstanie Księstwa War­szawskiego; z drugiej strony — jest również pewne, że pod względem administracyjnym łatwiej jest za­rządzać prowincją, z której większość aktywnie uspo­sobionej inteligencji wyemigrowała za granicę. A priori trudno powiedzieć, czy powstanie niepodległego pań­stwa mniejszości poprawiłoby, czy pogorszyło jej sto­sunki z państwem. Jedno jest natomiast zupełnie pew­ne: stosunek mniejszości do państwa zależałby wów­czas przede wszystkim od stopnia serdeczności czy wro­gości obu rządów wchodzących w rachubę. O ile by te stosunki były doskonałe, stosunek mniejszości do pań­stwa przez nią zamieszkiwanego byłby również dobry;ile byłyby złe, musiałoby to wywrzeć swój wpływ na zachowanie się mniejszości.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona