SILNY NACISK

Tak silnego nacisku, jaki wywierała biurokracja rosyjska na odradzającą się w ciągu XIX wieku narodowość ukraińską, trudno sobie w ogóle wy­obrazić; doszedł on aż do zupełnego zakazu wydawania jakichkolwiek druków w języku ukraińskim. A jed­nak rezultaty tego nacisku były równie znikome jak i w innych wypadkach. Naród ukraiński odrodził się i w latach 1917—1921 zamanifestował to z potężną siłą.Bezsilność państwa wobec samorzutnych ruchów na­rodowych wyraziściej jeszcze malują dzieje narodów, które w ostatnich wiekach nie odzyskały swej świado­mości. Zdarzało się mianowicie dość często, iż władza państwowa, zdając sobie sprawę z niemożności prze­robienia mniejszości na swe własne narodowe kopyto, usiłowała rozbudzić wśród niej jakieś resztki dawnej świadomości narodowej, odrębnej od tej, do której mniejszość skłaniała się ostatnio.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona