SILNA SOLIDARNOŚĆ

Dawniej występowała silniej solidarność wy­znaniowa; dziś niewątpliwie mniemanie, że ludzie wspólnej kulturze powinni dążyć do potęgi swej gru­py, znajduje się u zenitu powodzenia. Stosunkowo naj­cięższą walkę przychodzi mu stoczyć z ideami pokoju solidarności międzynarodowej.Pozostawmy na boku sprawę przyczyn tego relatyw­nego wzrostu nacjonalizmu; powiedzmy tylko, że dwa główne czynniki zdają się składać na powstanie świa­domości narodowej, a co za tym idzie — i na jej sku­tek — nacjonalizm: z jednej strony — wspólność kul­turalna, z drugiej — wspólność tradycji politycznych ludzi związanych ze sobą pewną łączącą ich kulturą. Nie są to, oczywiście, jedyne czynniki narodotwórcze, nie są może nawet wystarczające. Jednak gra tych dwu czynników jest zasadnicza dla powstawania i utrzymy­wania się świadomości narodowej. Klasycznym i to pod dwoma względami — przykładem są dzieje po­wstawania narodu greckiego.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona