PRZEPISY LIMITUJĄCE WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

W ustawie o finansach publicznych zawarte są również przepisy limitu­jące wielkość zadłużenia JST. Co ciekawe, mimo tego, iż dług JST stanowi mniej niż 5% łącznej wartości państwowego długu publicznego, zasady za­dłużania się przez JST są znacznie bardziej rygorystyczne niż zasady doty­czące długu skarbu Państwa. Ogólny schemat procedury budżetowej JST jest bardzo podobny do sche­matu obowiązującego przy uchwalaniu, wykonywaniu i rozliczaniu budżetu państwa; w kilku istotnych kwestiach odnotujemy jednak pewne różnice. Szczegółowy wykaz elementów składowych uchwały budżetowej zawarto w art. 184 ust. I ustawy o finansach publicznych.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona