PRAWIE WSZYSTKIE NARODY

Prawie wszystkie od­rodzone w ostatnich wiekach narody spotkały się z naj­silniejszym przeciwdziałaniem ze strony państwa, któ­re zamieszkiwały. Weźmy na przykład trzy na pierw­szym miejscu wymienione narody — Katalończyków, Słowaków i Łużyczan: czy można sobie wyobrazić bar­dziej konsekwentne i bardziej energiczne wysiłki jak te, które państwo węgierskie obróciło na madziaryza­cję Słowaków, a państwo niemieckie — na germani­zację Łużyczan? Jednak żywiołowe procesy odradzania się narodów zawsze brały górę nad wynaradawiający­mi wysiłkami biurokracji państwowej. Nie wdajemy się tu w ocenę przyczyn odrodzenia takiej liczby na­rodowości nie posiadających własnego państwa; jest to temat zbyt wielki i zbyt skomplikowany. Jedno jest dla nas pewne. Na zmiany w tym kierunku polityka państwowa nie była w stanie wpływać w sposób na­prawdę wydatny.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona