POWOŁYWANIE SIĘ W PROGRAMACH

Otóż, jeżeli chcemy zrozumieć sposób działania pierwszej na­szej siły — lojalności dla państwa, musimy obserwować dzieje rozwoju stronnictw mniejszościowych, przychyl­nych dla państwa. W programach swych powołują się one na interes własnego narodu i istotnie bardzo czę­sto są z nim w zgodzie; jeżeli jednak są w stanie oprzeć się bardziej jaskrawym hasłom stronnictw usposobio­nych antypaństwowo i powołujących się również czasem słusznie, czasem fałszywie — na interes naro­du, to dzieje się tak dlatego, że na rzecz stronnictw umiarkowanych działa zawsze podświadoma siła lojal­ności w stosunku do systemu prawnego. Poniżej za­stanawiać się będziemy, w jakiej mierze u poszcze­gólnych odmian mniejszości natężenie nacjonalizmu an­typaństwowego, czy dążności do porozumienia z pań­stwem, zależy od czynników międzynarodowych, w ja­kiej zaś determinowane jest przez wewnętrzną politykę państwa.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona