POSUNIĘCIE NAPRZÓD

Nie znaczy to na­tomiast bynajmniej, by procesy asymilacyjne w nie­których wypadkach w ciągu ostatnich wieków nie po­sunęły się znacznie naprzód, podobnie jak znów w in­nych wypadkach uległy zatrzymaniu lub nawet zostały odrobione. Oczywiście: wypadki, w których narody na pozór zupełnie już zasymilowane odzyskały swą świa­domość, były stosunkowo o wiele częstsze. Wśród czy­telników „Drogi z całą pewnością nie znajduje się taki, który by nie potrafił jednym tchem wymienić dziesięciu takich narodów, jak: Katalończycy, Słowacy, Łużyczanie, Macedończycy, Białorusini, Finowie, Estoń­czycy, Łotysze, Litwini, Maltanowie i wiele innych. Z drugiej strony — zauważyć znów trzeba postęp w zjednoczeniu narodowym Szkocji i Anglii, Bretanii i Francji, Kaszub i Polski, Ukrainy i Rusi Zakarpackiej itd. Słusznie też stwierdza p. Giertych, że jeśli zanik narodowości stał się w ostatnich wiekach o wiele rzadszy jak niegdyś, i jeżeli wiele szczepów odzyskało swą utraconą dawniej świadomość narodową, to nie można mówić o zupełnym zahamowaniu wszelkich sa­morzutnych procesów asymilacyjnych.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona