NATĘŻENIE NORM ETYCZNYCH

Pogląd ten w pewnej mierze przejawiał się zawsze; nawet w najodleglejszych okresach można mowie o jego występowaniu. Dziś natomiast przejawia natężenie o wiele większe w stosunku do innych idei aczkolwiek znów byłoby znaczną przesadą twierdzenie’ ze jest jedyną wielką ideą, wpływającą na stosunki międzynarodowe. Solidarność ludzi o różnych kultu­rach narodowych wobec pewnych idei religijnych ustrojowych czy społecznych i dziś staje często prze­ciwko idei nacjonalizmu integralnego. Natężenie tych norm etycznych pretendujących do kierowania życiem udzkim zmienia się jednak z dziesięciolecia na dzie­sięciolecie. Jeszcze w wieku XVIII lojalizm dynastycz­ny był jedną z najsilniejszych idei walczących z nacjo­nalizmem.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona