DOSTOSOWANIE SIĘ DO OGRANICZEŃ FINANSOWYCH

Mimo złej sytuacji finansowej gmina taka skazana będzie na uchwalenie budżetu, w którym wydatki odpowiadają prognozowanym dochodom. Do­stosowanie się do ograniczeń finansowych będzie więc polegało raczej na redukcji wydatków (często prowadzącej do niezachowania obowiązują­cych standardów jakości wykonywanych zadań publicznych), w tym — do maksymalnego ograniczenia wydatków inwestycyjnych, niż na finanso­waniu części wydatków środkami pozyskanymi ze źródeł innych niż do­chody budżetowe. Mówiąc krótko, nie każdą jednostkę samorządu teryto­rialnego stać na deficyt. Deficyt budżetowy jest instrumentem, który musi być stosowany bar­dzo rozważnie.  Deficyt nie stanowi bowiem problemu tylko wtedy, gdy może być sfinansowany bez zaciągania zobowiązań, a więc np. środkami zgromadzonymi w ubiegłych latach.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona