DOBRZE ZNANE DZIEJE

Powstanie ich wydaje się wprost dziwne — takich przecież wysiłków dokładał rząd rosyjski, aby w ogóle nie powstały, i tak szybko tępił eksterminacją polskości ich możliwości rozwoju! Również i orientacja pruska ukazywała się na widowni, gdy tylko stosunek rządu pruskiego do Pola­ków stawał się nieco bardziej liberalny. Tak było bądź to w okresie namiestnictwa Antoniego Radziwiłła, bądź to w początkach 1848 roku. Legion Polski Mierosław­skiego byłby wówczas może lepiej bił się w grożącej wojnie z Moskwą niż sama królewska armia pruska. O   orientacji austriackiej nie wspominamy ze względu na zbyt dobrze znane jej dzieje; jedno jest w każdym razie pewne: tylko od rządów zaborczych zależało po­wstanie i utrzymanie orientacji polskich, opartych na przymierzu z każdym z nich. Jeżeli najczęściej nie po­trafiły one tego zrobić — to dlatego że w Rosji i w Prusach na przeszkodzie stawał ideał… państwa naro­dowego.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona