DŁUG PUBLICZNY

Zadłużenie sektora publicznego jest od prawie trzydziestu lat jednym z najpoważniejszych — jeśli nie najpoważniejszym — problemem finanso­wym Polski. Na początku lat siedemdziesiątych Polska wyszła ze stagnacji okresu gomułkowskiego zaciągając ogromne kredyty zagraniczne. Centralnie sterowana gospodarka socjalistyczna nie stwarzała jednak warunków do roz­sądnego wykorzystania tych kredytów. Względnie dobry okres trwał zaledwie kilka lat. Znaczną część kredytów przejedzono, resztę ulokowano w mało efektywnych przedsięwzięciach. W efekcie pod koniec lat siedemdziesiątych Polska była w sytuacji gospodarczej nie lepszej niż na początku dekady, a jej gospodarkę obciążał dodatkowo dług przekraczający 25 mld USD. 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona