DEFICYT I NADWYŻKA

Budżet JST musi być zrównoważony, co oznacza, że wszelkie ujęte w budżecie operacje powodujące konieczność wypłaty środków finanso­wych, muszą mieć pokrycie w środkach, które będą w danym roku znajdo­wały się w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego i które zgodnie z obowiązującymi przepisami będą mogły być użyte do sfinansowania tych operacji. Jest to niezbędny warunek wykonalności budżetu. Warunek ten spełniony jest na przykład wtedy, gdy zaplanowane docho­dy równe są planowanym wydatkom, a w roku budżetowym JST nie musi dokonywać innych niż wydatki budżetowe operacji finansowych powodują­cych wypływ środków finansowych.  Warunek zrównoważenia budżetu mo­że jednak być spełniony również i wtedy, gdy planowane wydatki są więk­sze od planowanych dochodów. W takim przypadku konieczne jest jednak wskazanie źródeł sfinansowania tej części wydatków, która nie może być pokryta ujętymi w budżecie dochodami, czyli wskazanie źródeł sfinansowa­nia deficytu budżetowego.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona