CHARAKTER ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU

Jak widać z tego wyliczenia, źródła finansowania deficytu budżetu JST mogą mieć zarówno charakter zwrotny (jak zaciągane pożyczki i kredyty), lub bezzwrotny (jak przychody ze sprzedaży mienia lub spłaty pożyczek), a łączy je jedna wspólna cecha — pozyskanie tych środków nie powoduje wzrostu wartości majątku (aktywów netto) jednostki samorządu terytorial­nego. Właśnie z powodu tej cechy źródeł finansowania deficytu budżetowe­go nie uważa się za dochody budżetu JST. Fakt, że zła sytuacja finansowa nie jest jedyną przyczyną, dla której JST decydują się na uchwalenie budżetów przewidujących deficyt, dobrze ilu­strują dane obrazujące zróżnicowanie stanu finansów gmin w 2004 r. W tym roku budżety gmin zamknęły się łącznie deficytem wynoszącym ok. 1 mld zł. Z kwoty tej aż 23,9% przypadało na budżety 10% najbogatszych gmin, a tylko 4,6% — na budżety 10% gmin o najniższych dochodach. 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona